Kurumsal

Kalite Politikamız
Müşteri mutluluğu "1" numaralı kalite ilkemizdir.


Yönetimimiz, en mükemmelini hedefleyecek şekilde "Toplam Kalite'de Mükemmellik" ilkesi benimsenmiştir.Temel görevimizin, değerlerimizin ve ilkelerimizin uygulanmasında da Mükemmellik ilk hedefimiz olmalıdır. Müşteri mutluluğunu mükemmelleştirmek için, ürün ve hizmetlerimizin kalitesi en önemli önceliğimiz olmalıdır. Kalite seviyesini "Müşteri" belirler. Mükemmel Toplam Kalite' ye ulaşmanın en kısa yolu, çıkan sorunlara çözüm bulmak yerine sorunun çıkmasını önleyecek tedbirler almaktır. Şirketimizin bütün çalışmaları, müşteriye yönelik ürün veya hizmet sürecinin bir parçasıdır. Mükemmel Toplam Kalite' ye ulaşmak için tüm proseslerin sürekli olarak gözden geçirilmesi,iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereklidir. Bu gelişmeleri gerçekleştirmek için çalışanların fikir üretmeleri ve planlı şekilde faaliyette bulunmaları şarttır. Birbirimizin potansiyel müşterisi olduğunu düşünerek, her müşterinin en mükemmeli beklemeye hakkı olduğunu bilmemiz gerekmektedir.

 

İş Sağlığı

- Çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,
- Çevreye olan saygımızı her noktada göstermeyi,
- Yürürlükteki İş Sağlığı, İş ve Çevre Güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat, standart ve diğer şartlara uymayı,
- Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
- Zararlı atık oluşumunu engellemeyi ya da miktarını azaltmayı,
- Sağlık bozulması ve yaralanmaları ile ilgili riskleri değerlendirmeyi,önleyici faaliyetler gerçekleştirmeyi ve böylelikle sağlığın korunması sağlamayı,
- Çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin çevreye saygı bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunarak bunları yaygınlaştırmayı,
- İş sağlığı, İş ve çevre güvenliği amaç ve hedeflerini oluşturup, gözden geçirerek sürekli iyileştirmeye katkıda bulunmayı,taahhüt ederiz.